Iedere nacht krijgt het online Belgisch octrooiregister ('eRegister') een update met publieke data die de voorafgaande dag werden ingevoerd of gegenereerd op het Benelux Patent Platform, de informaticatoepassing waarmee de Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom de registratie-, behandelings- en publicatieprocessen inzake octrooien en aanvullende beschermingscertificaten uitvoert.
Momenteel zijn sommige updates verspreid over opeenvolgende nachten omwille van het grote, wekelijkse volume aan data betreffende Europese octrooien met aanduiding van België.
Voor een Europees octrooi is het mogelijk dat er gegevens over de uitvinder(s) ontbreken in het online Belgisch octrooiregister. Zij kunnen worden gevonden via de link naar het Europees octrooiregister in afwachting van een bijwerking van het Belgisch octrooiregister.
Voor Europese octrooien met Eenheidswerking is de authentieke informatiebron het Europees Octrooiregister: gelieve het te raadplegen.

Zoeken naar:

Help
Help
Help

Type IE recht:

Lijst van zoekresultaten