Overslaan en naar de inhoud gaan

Hergebruik van Belgische octrooienteksten

Om aan zijn verplichtingen inzake het hergebruik van overheidsinformatie te voldoen, geeft de Dienst voor de Intellectuele Eigendom toestemming voor het hergebruik van Belgische octrooien.

De volledige teksten van de gepubliceerde Belgische octrooien zijn toegankelijk en downloadbaar, in PDF en/of XML versies, zonder kosten en onvoorwaardelijk, via:

Door deze beschikbaarstelling, voldoet de Dienst aan zijn wettelijke verplichtingen inzake hergebruik. Een tool om in bulk te downloaden bestaat niet en zijn productie zou nu tot onevenredige kosten voor de Dienst leiden. Om in bulk te downloaden, verwijzen wij u naar het Europees Octrooibureau die de Espacenet website ondersteunt en die in principe alle publicatiedocumenten van Belgische octrooien in zijn bezit heeft.

Het BPP-eRegister stelt XML versies van Belgische octrooien die verleend werden vanaf 22 september 2014. Het XML-formaat is een open en machine-leesbaar formaat dat door de wetgever en de Europese Commissie aangemoedigd wordt om de toegankelijkheid van documenten te vergroten.

Dit is de procedure die voor hergebruik gevolgd dient te worden:

1) De schriftelijke aanvraag (post of e-mail) moet de volgende informaties bevatten:

    a. De gevraagde documenten;

    b. De vorm waarin de mededeling van de gevraagde documenten moet gebeuren;

    c. De doelstelling van het hergebruik.

 2) Binnen een termijn van tien werkdagen, onderzoekt de Dienst of de aanvraag ontvankelijk en volledig is. De Dienst antwoordt indien het verzoek aan alle voorwaarden voldoet.

 3)  Indien de aanvraag niet aan alle voorwaarden voldoet, heeft de aanvrager twintig werkdagen om zijn verzoek te regulariseren.

De Dienst blijft tot uw beschikking voor meer informatie: opridie-tech@economie.fgov.be