Overslaan en naar de inhoud gaan

Over

1. eRegister

eRegister bevat de bibliografische gegevens die gepubliceerd zijn in het register van de uitvindingsoctrooien, maar ook de volledige octrooiteksten en de correspondentie gepubliceerd tussen het Octrooibureau en de octrooihouders.

Er zijn gegevens over:

  • Belgische octrooienaanvragen BE;
  • Europese octrooienaanvragen (EURO-PCT inclusief);
  • de Belgische aanvullende beschermingscertificaten (ABC), voor genees- en gewasbeschermingsmiddelen.

De gegevens worden regelmatig via het systeem van de Belgische Octrooidienst geactualiseerd.

Het systeem "eRegister" behoeft geen inschrijving en is voor iedereen toegankelijk.

 

2. MyPage

MyPage is een online dienst van BPP die een beveiligde elektronische toegang voor de Belgische octrooiaanvragen, die bij de Belgische Octrooidienst gedeponeerd zijn, aanbiedt.

Met MyPage, kunt u:

  • uw octrooien online betalen
  • octrooien betalen ten behoeve van aanvragers of houders van octrooien