eRegister

eRegister bevat de bibliografische gegevens die gepubliceerd zijn in het register van de uitvindingsoctrooien, maar ook de volledige octrooiteksten en de correspondentie gepubliceerd  tussen het Octrooibureau en de octrooihouders.

Er zijn gegevens over:

  • Belgische octrooienaanvragen BE ;
  • Europese octrooienaanvragen (EURO-PCT inclusief) ;
  • de Belgische aanvullende beschermingscertificaten (ABC), voor genees- en gewasbeschermingsmiddelen.

De gegevens worden regelmatig via het systeem van de Belgische Octrooidienst geactualiseerd.

Het systeem "eRegister" behoeft geen inschrijving en is voor iedereen toegankelijk.

Access eRegister

Open eRegister