Overslaan en naar de inhoud gaan

eRegister

eRegister bevat de bibliografische gegevens die gepubliceerd zijn in het register van de uitvindingsoctrooien, maar ook de volledige octrooiteksten en de gepubliceerde correspondentie tussen het Octrooibureau en de octrooihouders.

Er zijn gegevens over:

  • Belgische octrooien BE ;
  • Europese octrooien met aanduiding voor België (EURO-PCT inclusief) ;
  • de Belgische aanvullende beschermingscertificaten (ABC), voor genees- en gewasbeschermingsmiddelen.

De gegevens worden regelmatig via het systeem van de Belgische Octrooidienst geactualiseerd.

Het systeem "eRegister" behoeft geen inschrijving en is voor iedereen toegankelijk.

Gelieve te noteren dat de applicatie mogelijk korte tijd niet beschikbaar is tijdens het wekelijkse onderhoud, meestal op dinsdagavond.

Access eRegister

Open eRegister