MyPage

MyPage is een online dienst van BPP die een beveiligde elektronische toegang voor de Belgische octrooiaanvragen, die bij de Belgische Octrooidienst gedeponeerd zijn, aanbiedt.

Met MyPage, kunt u:

  • uw octrooien online betalen
  • octrooien betalen ten behoeve van aanvragers of houders van octrooien 

U moet beschikken over een EPO smartcard om de volgende links te kunnen openen.