Overslaan en naar de inhoud gaan

MyPage

MyPage is een onlinedienst die een beveiligde elektronische toegang aanbiedt tot de octrooi- en ABC-dossiers in het Benelux Patent Platform (BPP).

Om toegang te krijgen tot  MyPage, dient u te beschikken over een smartcard afgeleverd door het Europees Octrooibureau, en over de pincode ervan. De smartcards worden niet alleen gebruikt voor de online-indieningen (eOLF), maar ook voor het beveiligen van de toegang tot MyPage.

Een smartcard kan worden aangevraagd via de link https://bpp.economie.fgov.be/bpp-portal/nl/web/guest/efiling.

Zodra u uw smartcard (en uw pincode) hebt ontvangen, moet u contact opnemen met de BPP Helpdesk, telefonisch (+32 22 77 51 19) of via volgend mailadres : piie.bpp-helpdesk@economie.fgov.be, om de verzoekprocedure voor toegang tot MyPage te kunnen voortzetten.

Voor meer informatie over deze toegang stellen wij u op dit portaal een handleiding ter beschikking, evenals een instructiefilmpje.

 

MyPage omvat twee functies : Payer en Portfolio. U kunt toegang vragen tot de 2 functies of tot een van beide.

1) Met de functie Betaler (Payer) kunt u momenteel :

- de status en de jaartaksen van uw octrooiaanvragen en octrooien opvolgen, en hebt u rechtstreeks toegang tot uw kwitanties;

- betalingsopdrachten uitvoeren voor uw octrooien;

- betalingen uitvoeren van taksen in verband met de octrooien, voor rekening van aanvragers of houders van octrooien ;

- de stand van uw lopende rekening volgen.

Noteer dat de Payer-functie enkel beschikbaar is voor de bureaus van octrooigemachtigden en de betaalkantoren die een lopende rekening bij de Belgische Dienst voor intellectuele eigendom hebben. Voor verdere inlichtingen over lopende rekeningen en  betalingen via deze methode kunt u contact opnemen met de boekhoudafdeling op het volgende adres: piie.accountancy@economie.fgov.be.

Voor meer informatie over deze Payer-functie stellen wij u op dit portaal een handleiding ter beschikking, evenals een instructiefilmpje.

2) Met de Portfolio-functie kunnen gemachtigden en groepen van gemachtigden de gegevens opvragen in verband met hun octrooiportefeuille, alsook de correspondentie en documenten vervat in de octrooidossiers die ze beheren.

Voor meer informatie over deze Portfolio-functie stellen wij u op dit portaal een handleiding ter beschikking, evenals een instructiefilmpje.

 

In MyPage kunnen de bureaus van gemachtigden of de betaalagentschappen, via de knop User management het gebruik van MyPage beheren binnen hun eigen organisatie. De verantwoordelijke kan een gebruiker toevoegen of verwijderen binnen zijn kantoor, en beslissen welke gebruiksrechten aan elke gebruiker worden toegekend. Hij kan ook uit alle octrooien die hij beheert een bepaald octrooi selecteren en aan een bepaalde gebruiker toewijzen.

Voor meer informatie over deze nieuwe functionaliteit stellen wij u op dit portaal een handleiding ter beschikking, evenals een instructiefilmpje.

 

MyPage bevat gevoelige gegevens. De gebruiker heeft immers toegang tot zowel financiële gegevens als persoonlijke gegevens (adres, naam, ...). Daarom vragen wij ook aan elke gebruiker om discreet en voorzichtig om te gaan met die soms heel gevoelige gegevens en ze ook te beschermen (geheimhouden van de pincode van de smartcard, vergrendelen van de pc wanneer de gebruiker het kantoor even verlaat, enz...).

Op het gebruik van MyPage zijn de algemene voorwaarden van de FOD Economie van toepassing. Het doel daarvan is de gebruiker te informeren over de gebruiksvoorwaarden van MyPage, en in fine om de relaties die de gebruiker zowel met zijn klanten als met de DIE heeft, te beveiligen. Zowel gebruikers die al toegang hebben tot MyPage als gebruikers die toegang tot MyPage aanvragen (en krijgen), onderschrijven deze algemene voorwaarden automatisch door gebruik te maken van MyPage.

Een antwoord op uw technische vragen rond het gebruik van MyPage, vindt u in de handleiding en de filmpjes op dit portaal, of bij de BPP helpdesk, die tot uw beschikking staat tijdens werkdagen, van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur, op het volgende adres : piie.bpp-helpdesk@economie.fgov.be (+32 22 77 51 19).

Gelieve te noteren dat de applicatie mogelijk korte tijd niet beschikbaar is tijdens het wekelijkse onderhoud, meestal op dinsdagavond.